Tartu Eralasteaed Terake

Julgete ja loovate laste kasvulava VastuvõttReggio lähenemisest

Tartu Eralasteaed Terake

Julgete ja loovate laste kasvulava VastuvõttKontakt

Algas uus õppeaasta

Sellel õppeaastal uurivad ja õpivad Terakese lapsed tundma meie lasteaia lähiümbrust ning linnaruumi. Loome koos võimalusi, et lapsed saaksid kogeda lähima ümbruse mitmekesisust ning väljendada oma teadmisi, oskusi, hüpoteese, teooriaid, mõtteid, tundeid ja emotsioone...

Kollektiivpuhkus 1.07 – 31.07.2018

Lasteaed on suletud 01.juuli - 31.juuli. Ootame lapsi lasteaeda alates 1. augustist. Esimesel nädalal on avatud Liivaterakeste ja Tarkuseterakeste rühm.