Huviringid

Registreerimine huviringidesse:
Tuuli Rindemaa
tel. 534 35975
tuuli.rindemaa@tera.tartu.ee

Kunstiring

Huviringi eesmärgiks on lapse loovuse arendamine läbi mitmekülgsete tegevuste: maalimine paberile, klaasile ja kangale, joonistamine söe ja rasvakriitidega, erinevate trükkimistehnikate kasutamine (mullikile, puulehed, lainepapp, śabloonid, templid, kork), kollaaźide tegemine, näpunukkude, kaartide, loomade, paberlillede jms meisterdamine, taaskasutatavate esemete dekoreerimine.

Juhendaja omab pikaajalist kogemust kunstiringide läbiviijana, Huviteras töötanud juba 7 aastat.

 • Osalejad: 4-6 aastased lapsed
 • Toimumisaeg ja -koht: kolmapäeviti kell 16.30-17.15
 • Õppetasu ja -maht: 1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
  õppeaasta 184€/ poolaasta 92€/ kuutasu 23€
 • Juhendaja: Marge Laius

Vaata lähemalt: “Teeme koos” blogi

Muusikaring

Huviringi eesmärgiks on arendada laste muusikalisi võimeid, oskusi ja loovust väiksemas grupis, arvestades laste individuaalsust. Tähelepanu on muusikaliste tegevuste mitmekesisusel: laulmine, liikumine, pillimäng, muusika kuulamine. Põhiline on, et laps tunneks rõõmu nii hakkamasaamisest kui ka eneseväljendusest. Laps peaks olema piisavalt iseseisev tegevustes osalemiseks ka lapsevanema juuresolekuta.

Juhendaja on suurte kogemustega muusikaõpetaja ja populaarne ringijuhendaja.

 

 • Osalejad: 3-4 aastased ja 5-6 aastased lapsed
 • Toimumisaeg ja -koht: 3-4 aastased teisipäeviti kell 16.00-16.35,  5-6  aastased I grupp teispäeviti 16.40-17.20  ja II grupp neljapäeviti kell 16.00-16.40
 • Juhendaja: Maia Kapsi
 • Õppetasu ja -maht: 1 kord nädalas 35 min (3-4 a), 40 min (5-6 a)/ 30 tundi õppeaastas
  õppeaasta 144€/ poolaasta 72€/ kuutasu 18€
Spordiring

Huviringi eesmärgiks on arendada lapse füüsilisi võimeid ja koostööoskust, tekitada heaolutunne liikumisest. Mitmekülgsed tegevused tunnis (hüppamine, jooksmine, ronimine, pallimängud, takistusrajad jms) annavad juurde osavust ja vastupidavust.

Juhendaja on tegelenud 14 aastat laskesuusatamisega. Lisaks Huviterale töötab ta Eesti Triatloniliidu noortekoondise treenerina ning Tartu Ujumisklubi ujumise ja triatloni treenerina.

 

 • Osalejad: 3-4 aastased ja 5-6 aastased lapsed
 • Õppetasu ja -maht: 1 kord nädalas 40 min/ 30 tundi õppeaastas.  5-6 aastased kolmapäev 16.00- 16.40 ja 3-4 aastased kolmapäev 16.45- 17.20
  õppeaasta 144€/ poolaasta 72€/ kuutasu 18€
 • Juhendaja: Karel Viigipuu
Legorobotid

Huviringi eesmärgiks on teha esmane tutvus robootikaga läbi WeDo legorobotite. Teistega koostööd tehes saab laps kokku panna legoroboti ning arvutis esmase kokkupuute programmeerimisega. Vanemate lastega, kes ühe aasta on juba huviringis käinud, ehitatakse natukene aeganõudvamaid mudeleid ning proovitakse keerulisemaid programmeerimise võimalusi. Vanuseliselt on alustamiseks parim aeg alates 6. eluaastast.

Juhendaja Sirle Marozova on juhendanud HuviTERA huviringi Teaduslabor.

 • Osalejad: 5-6 aastased ja 6-7 aastased lapsed
 • Õppetasu ja -maht: 1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas, õppeaasta 144€/ poolaasta 72€/ kuutasu 18€
 • Toimumisaeg ja -koht: esmaspäeviti 16.00 -16.45 algajad, 16.50-17,35 2. aasta
 • Juhendajad Sirle Marozova

 

Male ja mõttemängud

Male ja mõttemängude ring võimaldab üheaegselt mängida ja mõtlemist arendada. Ringis mängitakse erinevaid mõttemänge, nii selliseid, kus info on laual olemas (vaja ainult kombineerida või arvutada) kui ka selliseid, kus vajalik info on vaja leida. Viimased arendavad muuhulgas teistega kokkulepete sõlmimise ja mõistlike riskide võtmise oskust. Lauamängud õpetavad olemasolevat varandust haldama ja mõistlikult kasutama. Lauamängud simuleerivad päris elulisi olukordi ning on harivad ja lõbusad.

Juhendaja on töötanud malekoolis treenerina, viinud läbi male huviringe koolides ja lasteaedades ning bridźiringi HuviTERA õpilastele.

Osalejad: 5-6 aastased
Juhendaja: Meelis Kuldkepp
Õppetasu ja –maht: 1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
ühes osas 144€/ kahes osas 72€/ osade kaupa 8 x 18€