Projektid 

“Tartu Eralasteaed Terake õpetajad – tegevuskultuuri loojad ja muutjad”

Projekti kestvus: 1.08.2016 – 30.09.2017
SA Innove vahendatud taotlusvoorus “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” .

„Reggio Emilia tegevuskultuuril põhinevate alushariduse praktikate koolitus“

„Reggio Emilia tegevuskultuuril põhinevate alushariduse praktikate koolitus“. SA Innove vahendatud taotlusvoorus „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“

„Rahvusvaheline koolituskursus Reggio Emilias”

Erasmus+ programmi õpirändeprojekt „Rahvusvaheline koolituskursus Reggio Emilias”