Vastuvõtt

Lasteaias Terake (Tähe 4) on õppeaastaks 2019/20 kõik kohad täidetud.

Terake võtab vastu lapsi vanuses 2 kuni 7 aastat. Õppetegevus toimub kuues erinevas rühmas, millest viis on eestikeelsed ning üks ingliskeelne.

Õppetegevusi viime läbi väikestes gruppides, et erinevas vanuses lapsed saaksid õppida eakohaste meetodite abil.

Kohataotluste eelisjärjekorras on lasteaia Terake ja Tartu Erakooli laste õed ja vennad ning MTÜ TEHES töötajate lapsed.

Lasteaiatasu

 

Lasteaed Terake kuutasu on 75 € kalendrikuus (15 protsenti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalga määrast) tingimusel, et laps ja üks vanem on rahvastikuregistri järgselt Tartu linna elanikud.

Lasteaiatasus sisalduvad:

kõik päevakavas ettenähtud tegevused,
projektipõhised tegevused,
iganädalased muusika- ja liikumistegevused,
õppevahendid ja -materjalid.

Lasteaiatasule lisandub toitlustustasu:

Toidupäeva hind lasteaias on 3,05 €.

Toitlustamistasu arvestatakse lasteaias kohaloleku päevade järgi. Toitlustamise eest ei võeta tasu, kui vanem on hiljemalt eelmisel päeval kell 11.00 teatanud, et laps järgmisel päeval lasteaias toitlustamist ei vaja.