Huviringid

Registreerimine huviringidesse:
Tuuli Rindemaa
tel. 534 35975
tuuli.rindemaa@tera.tartu.ee

Kunstiring

Osalejad: 4-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: Keret Altpere
Õppetasu ja -maht: 184€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 23€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on lapse loovuse arendamine läbi mitmekülgsete tegevuste: maalimine paberile ja kangale, joonistamine söe ja rasvakriitidega, erinevate trükkimistehnikate kasutamine ning meisterdamine. Ringitundides on olulisel kohal tegutsemisrõõm ning kunsti tegemise ja vaatamise nautimine.

Õpetaja on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tekstiilikunsti erialal ning on omandanud Tartu Ülikoolis kunstiõpetuse õpetaja kutse. Lisaks HuviTerale töötab ta Tartu Erakooli loovusõpetajana ning Kõrgema Kunstikooli Pallas külalislektorina.

Muusikaring

Osalejad: 3-4 aastased ja 5-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja:
Liis Vahter
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on arendada lapse muusikalisi võimeid, oskusi ja loovust väiksemas grupis. Olulisel kohal on ka koostööoskuse arendamine. Tähelepanu on muusikaliste tegevuste mitmekesisusel: pillimäng (eelkõige ansamblimäng ja improvisatsioon), muusika kuulamine, laulmine ja muusikaline liikumine.

Õpetaja on lõpetanud Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia koolimuusika erialal. Lisaks HuviTERAle töötab ta Tartu Erakooli muusikaõpetajana. Ta on kirjutanud muusikat noortemuusikalidele ning juhatanud laulukoore.

Spordiring

Osalejad: 3-4 aastased ja 5-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: Kaiti Vasiljeva
Õppetasu- ja maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on arendada lapse füüsilisi võimeid ja koostööoskust, tekitada heaolutunne liikumisest. Mitmekülgsed tegevused tunnis (hüppamine, jooksmine, ronimine, pallimängud, takistusrajad jms) annavad juurde osavust ja vastupidavust.

Õpetaja on aktiivselt tegelenud korvpalli mängimisega juba lapsepõlvest peale. Tänaseks jagab ta korvpallitarkust treenerina Tartu Ülikooli korvpallikoolis ja Tartu Kalevi spordiklubis. Lisaks viib läbi pallitreeningu huviringe Tartu erinevates lasteaedades. Treeneritöö kõrvalt on ta liikumisõpetaja meie Terakese lasteaias.

Robootika

Osalejad: 5-6 aastased ja 6-7 aastased (2. aasta)
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: Margo Metsoja
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on teha esmane tutvus robotite, nende ehitamise ja programmeerimisega. Kasutatakse WeDo robootikakomplekte, lahendatakse ülesandeid põnevate robotitega (Dash, Codey Rocky) ja puututakse kokku lihtsama programmeerimisega. Olulisel kohal on koostööoskuse arendamine, kuna tehakse palju paaristööd. Vanemate lastega, kes ühe aasta on juba huviringis käinud, ehitatakse natukene aeganõudvamaid mudeleid ning proovitakse keerulisemaid programmeerimise võimalusi.

Õpetaja on lõpetanud Tartu Ülikooli loodusteaduslike ainete eriala. Töötanud HITSA ProgeTiigri koordinaatorina, aidates maakonna koolidel ja lasteaedadel alustada robootikaringidega. Lisaks on ta töötanud Tõrva Raadio tehnikajuhina, kinojuhina, viinud läbi mitmeid huviringe (fotograafia, multimeedia, discolf..) ning muuhulgas loonud põgenemismaja ja korraldanud võrgupidusid.

Mänguline õppimine

Osalejad: 5-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja:
Kaie Kubri
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on laste sotsiaalsete oskuste arendamine lastekirjanduse kaudu ning positiivse hoiaku tekitamine õpitegevuste vastu. Erinevate lugude abil arendatakse empaatiavõimet, kuulamis-, suhtlemis- ja koostööoskusi. Oluline koht õpitegevuste valikul on laste mälu, mõtlemise, tähelepanu, loovuse ja peenmotoorika arendamisel.

Õpetaja on Tartu Erakooli klassi- ja eelkooliõpetaja ja mitmete matemaatika ning eesti keele õppevahendite autor. HuviTERAs on ta juhendanud kunstiringi juba üle 10 aasta.

Loovliikumine

Osalejad: 3-4 aastased ja 5-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: Maili Koorep
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tutvuda eripäraste liikumistega läbi tantsu ning mängu, tutvuda erinevate tantsuelementidega ning arendada loomingulist mõtlemist ja liikumise tundlikkust. Õpilased töötavad nii individuaalselt, paarides kui ka grupiti.

Õpetaja on tegelenud tantsimisega lapsepõlvest alates. Ta on käinud mitmetel tantsufestivalidel ja osalenud erilavastustes ning on juhendanud laste tantsurühma tantsustuudios Tokra. Ta armastab tantsukunsti ja soovib seda tantsurõõmu jagada ka väikeste tantsusõpradega. Lisaks töötab ta Tartu Erakooli prantsuse keele õpetajana.

Huviringi eesmärgiks on laste sotsiaalsete oskuste arendamine lastekirjanduse kaudu ning positiivse hoiaku tekitamine õpitegevuste vastu. Erinevate lugude abil arendatakse empaatiavõimet, kuulamis-, suhtlemis- ja koostööoskusi. Oluline koht õpitegevuste valikul on laste mälu, mõtlemise, tähelepanu, loovuse ja peenmotoorika arendamisel.

Õpetaja on Tartu Erakooli klassi- ja eelkooliõpetaja ja mitmete matemaatika ning eesti keele õppevahendite autor. HuviTERAs on ta juhendanud kunstiringi juba üle 10 aasta.