Tartu Reggio-klubi

 

Tartu Reggio-klubis saavad kokku Reggio Emilia pedagoogilisest lähenemisest inspireeritud inimesed (õpetajad, haridustöötajad ja –juhid, ELAL esindajad, lapsevanemad, üliõpilased jt huvilised). Klubi on koht, kus saame jagada oma kogemusi, huve, rõõmu ja muret, ideid ja õpetamiskirge, parimaid praktikaid ning kõike seda, mis meid õpetajana valgustab!

Meie kokkusaamised on täis inspiratsiooni, provokatsiooni ja julgustust olemaks uuriv ja innovaatiline õpetaja. Traditsiooniks on saanud laste õppeprojektide esitlused, info jagamine haridusmaastikul toimuvast, hubane kohvilauavestlus. Rõõmuga ootame ka külalistega kohtumisi.

Esmakordselt saime kokku 2. okt 2013.aastal Tartu lasteaias Terake. Edasised kohtumised on aset leidnud erinevates lasteaedades (Ristikhein, Hellik, Poku, Ülenurme, Kõrveküla, Terake), TÜ-s.

Käesolevaks ajaks on klubis 50-60 liiget, kellest pooled osalevad kokkusaamistel regulaarselt.

 

Klubiga liitumine

Klubiga liitunutel on info jagamiseks oma meililist ning suletud Facebooki konto.

Liitumissoovist anna teada:

Jaana Koger
Tartu Reggio-klubi eestvedaja
Jaana.kirjad@gmail.com
Tel: 5557 9378