7. detsembril 2023 toimus Tartu Ülikooli 16. väärtuskasvatuse konverents pealkirjaga “Väärtusruum – koos loome ja hoiame oma”. Konverentsil tõsteti esile tunnustusprogrammide „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2023“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2023“ parimaid koole ja lasteaedu (https://heakool.ut.ee).

Rõõm on anda teada, et Tartu Eralasteaed Terake sai tunnustatud tiitliga “Hea lasteaia ekspert 2023”, valdkond: lapse arenguline vajadus. Terakest tunnustatakse lapse arengu väärtuspõhise toetamise ning teadliku ja süsteemse väärtusarenduse eest. Eksperdi tiitliga tunnustatakse lasteaeda, kes on oma tegevuses järjepidevalt pidanud oluliseks süsteemset väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii laste kui ka töötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

Täname kogu Terakese pere – kollektiivi, lapsi, lapsevanemaid, meie häid toetajaid, tänu kellele see suur tunnustus on teoks saanud!
Oleme rõõmsad, et kõigi head tööd on märgatud ning oleme teistele eeskujuks!