Eesti Reggio Emilia Ühing

 

Eesti Reggio Emilia Ühingu (EREÜ) eesmärgiks on edendada lapsest lähtuvat tegevuskultuuri alushariduses. EREÜ üheks oluliseks tegevuseks on rahvusvahelise koostöö arendamine Põhjamaade Reggio Emilia ühingute ning Loris Malaguzzi keskusega. 

EREÜ on loodud 2017. aastal. Ühingu loomise algatajateks olid aktiivsed Tartu Reggio Klubi liikmed ning Lasteaed Terake õpetajad. Ühingu liikmed on osalised  haridus- ja kasvatusvaldkonda edendavates ettevõtmistes. Ühingu headeks koostööpartneriteks on Tartu Ülikool, Eesti Lasteaednike Liit ja Hariduse Edendamise Sihtasutus.

Ühingu peamised tegevused

 • Reggio Emilia kasvatusfilosoofiast inspireeritud inimeste koondamine
 • Reggio Emilia kasvatusfilosoofia tutvustamine
 • alushariduse valdkonnas töötavate inimeste professionaalse arengu toetamine
 • koostöö arendamine erinevate huvigruppidega. 

EREÜ algatusel on toimunud erinevaid õpetajaid, lapsevanemaid ning kogukonda kaasavaid sündmusi:

 • “Pedagoogiline jalutuskäik”
 • Õpetajate talve- ja suvekool
 • “L. Malaguzzi 100”
 • projekt “Õpetajate koostöökultuuri edendamine”

Aastaid toimuvad regulaarselt Reggio Klubi kokkusaamised.

Eesti Reggio Emilia Ühing

 

Eesti Reggio Emilia Ühingu (EREÜ) eesmärgiks on edendada lapsest lähtuvat tegevuskultuuri alushariduses. EREÜ üheks oluliseks tegevuseks on rahvusvahelise koostöö arendamine Põhjamaade Reggio Emilia ühingute ning Loris Malaguzzi keskusega. 

EREÜ on loodud 2017. aastal. Ühingu loomise algatajateks olid aktiivsed Tartu Reggio Klubi liikmed ning Lasteaed Terake õpetajad. Ühingu liikmed on osalised  haridus- ja kasvatusvaldkonda edendavates ettevõtmistes. Ühingu headeks koostööpartneriteks on Tartu Ülikool, Eesti Lasteaednike Liit ja Hariduse Edendamise Sihtasutus.

Ühingu peamised tegevused

 • Reggio Emilia kasvatusfilosoofiast inspireeritud inimeste koondamine
 • Reggio Emilia kasvatusfilosoofia tutvustamine
 • alushariduse valdkonnas töötavate inimeste professionaalse arengu toetamine
 • koostöö arendamine erinevate huvigruppidega. 

EREÜ algatusel on toimunud erinevaid õpetajaid, lapsevanemaid ning kogukonda kaasavaid sündmusi:

 • “Pedagoogiline jalutuskäik”
 • Õpetajate talve- ja suvekool
 • “L. Malaguzzi 100”
 • projekt “Õpetajate koostöökultuuri edendamine”

Aastaid toimuvad regulaarselt Reggio Klubi kokkusaamised.

Kontaktid

E-mail

reggio.eesti@gmail.com

Võta meiega ühendust

EREÜ ootab liikmeks õpetajaid, lapsevanemaid ning teisi lapsest lähtuvaid põhimõtteid väärtustavaid inimesi.