Terakesest

 

Terake on Tartus tegutsev eralastaed, kus õppe- ja kasvatustöö on inspireeritud Reggio Emilia põhimõtetest

Meie missiooniks on toetada iga lapse tegutsemisjulgust ja loovust ning aidata kaasa tervikliku isiksuse arengule, kes hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast, on avatud, oskab ja julgeb mõelda ning öelda, teha ja vastutada.

Väärtustame JULGUST, LOOVUST JA AVATUST.

Meie motoks on “Tarkusega julgeks loovaks ja avatuks!”

Lasteaed Terake pidajaks on Hariduse Edendamise Sihtasutuse (HESA).

HESA haridusasutused Tartu Erakool ja huvikool HuviTERA tegutsevad tihedas koostöös ning aitavad üksteisel saavutada seatud õpi- ja kasvatuseesmärke. Terake teeb tihedat koostööd Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Ülikooliga. Ühtlasi kuulub Terake Tartu Ülikooli Innovatsioonilasteaedade hulka ning on praktikabaasiks ülikooli alushariduse tudengitele.

Terakeses on üheksa  erinevat rühma. Tähe Terakeses (Tähe 4)  on viis eestikeelset ja üks rahvusvaheline rühm. Lõuna Terakeses (Optika 15) on 3 rühma. Kokku käib Terakeses 180 last.

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas Terakese lasteaeda rändkarika ja tiitliga “Hea lasteaia edendaja 2019”.

Terakese lasteaed sai tunnustuse Hea lasteaia ekspert 2023 lapse arengulise vajaduse valdkonnas. “Tunnustame lapse arengu väärtuspõhise toetamise ning teadliku ja süsteemse väärtusarenduse eest.”

 

Meediakajastus

Selgusid aasta tublimad väärtuskasvatust edendavad koolid ja lasteaiad / Tartu Ülikooli Eetikakeskus, 8.12.2023

Lapsepõlve erilisust tuleb hoida ka lasteaias / Õpetajate Leht,10.01.2020

Väärtuskasvatuse lasteaed 2019 / Tartu Ülikooli Eetikakeskus, 27.09.2019

Lastel on sündides sada keelt suus / Õpetajate Leht, 4.04.2014

Miks mitte katsetada midagi nii head? / Õpetajate Leht, 31.01.2014

Terakeses sündis Tartu Reggio-klubi / Õpetajate Leht, 12.11.2013

Nii era- kui linnalasteaed saavad nüüd võrdset pearaha / Postimees, 2.02.2010

Terakese päevahoiust sai lasteaed / Veebiajakiri Lasteaed, 15.10.2009

Terakese päevahoiust sai lasteaed / Postimees, 14.10.2009

Eralastehoid Terake keskendub kasvandike arendamisel igale lapsele eraldi / Universitas Tartuensis, 26.09.2008 (lk 3)