Projektid 

"Rahvusvaheline koolituskursus Reggio Emilias"

Projekti kestvus: nov 2019 – nov 2022

Tänu Haridus- ja Noorteameti Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri ning Hariduse Edendamise SA toele osalesid meie õpetajad rahvusvahelisel koolituskursusel Reggio Emilia linnas Itaalias. Õpiränne toimus 13.-17.juuni 2022 ning esimesel koolituskursusel peale Covid-19 pandeemia lõppemist osalesid Reggio Emilia tegevuskultuurist huvitunud õpetajad üle kogu maailma – kokku 80 osalejat 25st eri riigist.

"Reggio Emilia tegevuskultuuri toetav meeskonnakoolitus"

Projekti kestvus: 01.06. 2018 – 30.06.2018
SA Innove vahendatud taotlusvoor “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;„ Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ .

“Tartu Eralasteaed Terake õpetajad – tegevuskultuuri loojad ja muutjad”

Projekti kestvus: 1.08.2016 – 30.09.2017
SA Innove vahendatud taotlusvoorus “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” .

„Reggio Emilia tegevuskultuuril põhinevate alushariduse praktikate koolitus“
„Reggio Emilia tegevuskultuuril põhinevate alushariduse praktikate koolitus“. SA Innove vahendatud taotlusvoorus „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“
„Rahvusvaheline koolituskursus Reggio Emilias”
Erasmus+ programmi õpirändeprojekt „Rahvusvaheline koolituskursus Reggio Emilias”