Vastuvõtt

Lasteaias Terake (Tähe 4) ja Lõuna Terake (Optika 15) on õppeaastaks 2023/2024 kõik kohad täidetud.

Terake võtab vastu lapsi vanuses 2 kuni 7 aastat. Õppetegevus Tähe Terakeses (Tähe 4) toimub kuues erinevas rühmas, millest viis on eestikeelsed ning üks eesti ja ingliskeelne ning Lõuna Terakeses (Optika 15) kolmes rühmas.

Õppetegevusi viime läbi väikestes gruppides, et erinevas vanuses lapsed saaksid õppida eakohaste meetodite abil.

Kohataotluste eelisjärjekorras on lasteaia Terake ja Tartu Erakooli laste õed ja vennad ning HESA töötajate lapsed.

Lasteaiatasu

 

Lasteaed Terake kuutasu on 81 € kalendrikuus (14 protsenti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalga määrast) tingimusel, et laps ja üks vanem on rahvastikuregistri järgselt Tartu linna elanikud.

Lasteaiatasus sisalduvad:

kõik päevakavas ettenähtud tegevused,
projektipõhised tegevused,
iganädalased muusika- ja liikumistegevused,
õppevahendid ja -materjalid.

Lasteaiatasule lisandub toitlustustasu:

Toidupäeva hind lasteaias on 5,18 €.

Toitlustamistasu arvestatakse lasteaias kohaloleku päevade järgi. Toitlustamise eest ei võeta tasu, kui vanem on hiljemalt eelmisel päeval kell 12.00 Stuudiumis teatanud, et laps järgmisel päeval lasteaias toitlustamist ei vaja.