Terake õpetajad Kadri, Jaana, Merle ja Merit osalesid 12.11 – 17.11 rahvusvahelisel koolitusel “The Reggio Emilia Approach to education”. Kahe õpetaja õpirännet toetas Erasmus+.