Sellel õppeaastal uurivad ja õpivad Terakese lapsed tundma meie lasteaia lähiümbrust ning linnaruumi. Loome koos võimalusi, et lapsed saaksid kogeda lähima ümbruse mitmekesisust ning väljendada oma teadmisi, oskusi, hüpoteese, teooriaid, mõtteid, tundeid ja emotsioone erinevate „keelte“ kaudu. Uus lasteaia aasta algas meeleoluka sündmusega õuealal. Veskipoiss ja varesed arutlesid lastega ümbritsevas keskkonnas olevate asjade vajalikkuse ja taaskasutamise üle ning õpetasid erinevaid prahi sorteerimise nippe. Varesed andsid kõigile teada, et 15.septembril saavad lapsed koos oma perega  osaleda ülemaailmsel  koristuspäeval.