Et hoida meie kogukond tervena ning tagada lasteaia lahtiolek koroonaviiruse leviku kasvades, palume lastevanematel järgida järgmiseid juhiseid:

  • lapse üleandmine hommikul ja õhtul toimub lasteaia väravas (vihma korral võtavad õpetajad lapse vastu ja annavad üle tuulekojas või välisuksel;
  • lapsele varem järele tulles palume jääda õuealale ning teatada oma saabumisest rühma telefonil;
  • õpetajate ja teiste lapsevanematega suhtlemisel on oluline hoida distantsi;
  • erandolukorras, kus laps alles harjub lasteaiaga, saab lapsevanem olla koos lapsega õuealal;
  • lasteasutuse õpetajal on õigus ja kohustus haigusnähtusega lapsi ja vanemaid lasteasutusse mitte lubada;
  • kui keegi pere liikmetest on Covid -19 positiivne või olnud lähikontakstis Covid-19 positiivse proovi andnud inimesega, tuleb laps jätta koju.

Praegune olukord nõuab enam tähelepanu ja hoolimist üksteise suhtes. Hoidkem teineteist ja meie kogukonda!