Hariduse Edendamise SA juhatuse ja nõukogu otsusel  on lasteaed Terake suletud 13.03 – 3.05.2020. Samal põhjusel ja perioodil on suletud ka Tartu Erakool ja huvikool HuviTERA.
Meie lasteaedades ega koolides ei ole registeeritud ühtegi koroona viiruse juhtu, tegutseme ennetuse põhimõttel ja oma kogukonda säästes.